Hantverk och hemslöjd

I hembygdsboken Särna – Idre 300 år (utgiven 1945) skriver Gerda Boëtius om slöjden.  Det är en norsk eller norrländsk stämning över Särnas äldre slöjd. Här finns smidesdetaljer som påminner om att Särna av ålder var en järnbygd. “Myrmalmssmeder funnos i stora mängder och myrjärnet som hemslöjd var det som klarade skatten under den norska och svenska tiden. Spånaskar och vackra matsäcksskrin visa på fint formsinne. Men i stort sett är det ganska fattigt.” I Särna har slöjdintresset inte varit så utbrett som i Siljansområdet, men givetvis har man tillverkat det som behövts, förutom av myrjärn, av trä och textil. “Även om Särna ej har en lika stor rikedom av mönster och färger som socknarna söderut finnes dock där en originell och utpräglad slöjd, som visar att bygden gjort egna insatser och har goda utgångspunkter att bygga vidare på.”

Särnadräkten
Den “moderna” Särnadräkten komponerades under 1920-talet med utgångspunkt från gamla personers berättelser och olika bevarade plagg. Kjolens slutliga utseende valdes genom omröstning och till livstycket var Hemsjöjdsförbundet behjälpligt med att välja ut en damast från Ångermanland. Ett vävt förkläde komponerades utifrån ett gammalt tryckt förkläde på Dala Fornsal. I dag brukas dräkten ofta vid högtidliga tillfällen och vid midsommarfirandet på Gammelgården kan man se många dräktklädda Särnakvinnor.

Väv- och bagarstugan

Julgåsformar
Att forma smör i vackert utsirade träformar är en gammal tradition som lever kvar sedan området tillhörde Norge.

Särna kyrkliga syförening
Jo då, vi finns fortfarande och arbetar flitigt för välgörande ändamål!

Knivarbete