Särna Historik. Läs mer

Historiska Människor. Läs mer

Forkörare.
Forkörarna transporterade varor åt andra – dåtidens lastbilschaufförer. Transporterna skedde vintertid med häst och släde, sommartid klövjades nödvändiga varor i mindre omfattning. Forkörningen minskade och försvann från Särna i och med att järnvägen blev byggd. Läs mer

Dialekt.
Särnmål, som dialekten här kallas, liknar det norska språket. Dialekten har nu börjat dokumenteras, en bok och en CDskiva har kommit ut och intresseföreningen Bevôrë Särnmålë (Bevara särnadialekten) har bildats.  Läs mer