Dialekten – Särnmålet

Särnmål, som dialekten här kallas, liknar det norska språket. Sprunget ur fornnordiskan tillhör särnmålë den västnordiska språkstammen. Detsamma gäller Idremålet och de flesta dialekterna i Härjedalen samt i delar av norra Jämtland. Geografiskt tillhörde Särna och Idre ända till 1600-talets mitt Norge. Dessförinnan gick riksgränsen två mil söder om Särna och det var en sex mil lång skog innan man nådde byarna i Älvdalen. Kontakterna var få den vägen och vi har fortfarande svårt att förstå varandras dialekter.
Särnmål
Vår dialekt har i elfte timmen börjat dokumenteras. Vid jultid 2010 utgavs boken Särnmål (ISBN 978-91-86129–56-9) av en grupp entusiastiska personer, som under dryga två års tid samlade ord, uttryck och meningar. En grund till insamlandet utgjorde det stora material, som ända sedan 1950-talet nedtecknats av Ellen, född Blomkvist och uppvuxen i Nordomsjön, och hennes man Gerth Rosberg.
Efter bokens utgivning bildades intresseföreningen Bevôrë Särnmålë (Bevara särnadialekten), vars syfte är att dokumentera, bevara och sprida vår dialekt. Huvuduppgifter nu är att göra en hemsida samt en CD-skiva med inspelningar, både äldre och nya, av målë. Vi nås via mailadress: sarnmale@hotmail.se

Boken_Sarnmal
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_dialekter
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dalm%C3%A5l
http://www.alvdalen.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Sarnmal—arets-julklapssbok/
http://www.atremi.se/bok.php?kid=2&sida=6&id=290&page=boklista.php