Daniel Buskovius

Buscoviusbild1

Särna, tillsammans med Idre, införlivades med Sverige år 1644. Kaplanen Daniel Buskovius i Älvdalen ledde ett fälttåg på 200 män med uppdraget att erövra området från Norge, som vid den tiden lydde under danske kung Christian. Särna- och Idreborna gav sig helt utan motstånd med motiveringen att det inte hade någon betydelse vilken krona de lydde under. De hade bara en önskan, att få vara i fred. Först år 1751 stadfästes den nya gränsdragningen mellan länderna.

Läs mera om Buskovius här!

Folket i Älvdalen och Lillhärdal kallade särnaborna för skrållar/skrullar. Namnet härstammar från tiden då Särna tillhörde Norge och att man då vid begravningar sköt med musköter för att hedra den döde, man skrållade. Fjället Städjan kallades tidigare för Skrållstäd.