Mors Lilla Ole

Verkligheten bakom ”Mors lilla Olle”

I den allra sydligaste delen av Särna socken, alldeles vid foten av Fulufjället, ligger Morbäcksätern. Där utspelade sig den händelse som skulle komma att ge upphov till den populära barnvisan om Olle som oförfärat mötte björnarna.
Olle hette i verkligheten Jon Ersson. Han föddes i den lilla byn Hägnåsen den 1.4 1849, äldste son till Erik Jonsson från Hägnåsen och makan Märta, född Jonsdotter, från Lillhärdal. Jon hade två äldre systrar, Kristina och Margareta.
Barnen, tillsammans med modern och en faster, befann sig under sensommaren 1850 i fäboden. De vuxna kvinnorna bad flickorna att hålla ett öga på Jon medan de gick för att leta efter en fårtacka som inte kommit hem för kvällen med de andra djuren.
Plötsligt kom det in en björnhona med sin unge på vallen. Jon gick genast fram till dem, började kasta kvistar och kottar mot djuren och plockade några lingon som han försökte mata dem med. När han slutligen sökte sig riktigt nära den mjuka björnpälsen, tyckte nog flickorna, som stannat på betryggande avstånd, att det gick litet väl långt och ropade på modern, som genast kom springande till platsen. Björnarna fann då för gott att snabbt lämna Jon, till dennes stora sorg.

Händelsen väckte förstås stor uppmärksamhet och blev beskriven i ”Fahlu Läns Tidningar” och lästes av bland annat poeten Wilhelm von Braun, som i tolv verser beskrev björnmötet i dikten ”Liten pilt i fjällskog gick, rosig kind och änglablick…”
44 år senare, 1895, hittade Alice Tegnér dikten, omarbetade den på sitt sätt och så blev visan ”Mors lilla Olle” till.  Då var Jon sedan länge död.
Jon gifte sig med Särnaflickan Elia Simonsson, emigrerade, som de allra flesta av sina släktingar från Hägnåsen, till det stora landet i väster, byggde en farm i Gaylord, Minnesota, och fick nio barn. Jon avled 1887, endast 38 år gammal. Under sin tid som farmare i USA fick han flera förtroendeuppdrag, bland annat att hämta grädde från bönderna i området till det kollektivt ägda mejeriet och kallades därför ”Gräddkusken” av sina grannar.
Hans liv kom att skildras av författaren och TV-producenten Björn Fontander i boken ”Gräddkusken som var Mors lilla Olle”.

2011 Text av Gunder Eriksson, Mörkret, i rakt släktled med Jon Ersson.
1995 Formgivare av denna Mors Lilla Olle statyn: Ulf Tegnér, Älvdalen