MICKELTEMPLET- Utsiktstorn/Skidstadion.

Skidstadion har fått högt betyg i flera år för att ha utmärkta, preparerade längdåkningsspår. Elbelysning finns på slingorna 1,5 km; 2,8 km och 5 km.

Utsiktstornet, från vilket utsikten är milsvid i all riktningar, byggdes i slutet av 1800 talet för att observera skogsbränder. Det kom också väl till användning för luftbevakning under 2:a världskriget.