NÄCKÅ KVARN – Vattendriven kvarn från 1830-talet, 5 km från Särna söderut vid Sörberget. Vattnet i Näckån användes förr till ett tiotal vattendrivna anläggningar som sågverk, blästerugnar för myrjärn och kvarnar. Kvarnen restaurerades 1981. Varje år anordnas Gökotta vid kvarnen tidigt en vårmorgon. Näckå kvarn är verkligen värd ett besök!