VÄLKOMMEN TILL SÄRNA GAMMELGÅRD

Gården fanns tidigare på Särnaheden och hette då Buskgården.
Den byggdes under 1760-talet av Busk Per Jonsson och beboddes av Busk Pers ättlingar fram till 1936 då den blev öde.

Det var ett känt övernattningsställe för forkörare som vintertid fraktade varor mellan Sverige och Norge. År 1855 finns uppgift att 646 forkörare passerat inom loppet av 4 månader.

Gården inköptes av Särna Fornminnesförening 1939 och invigdes högtidligt av landshövdingen 1946.

STALL MED LIDER OCH PIGKAMMARE
Man använde små norska hästar på den tiden.
Observera de vackra gångjärnen på dörren från 1688.

SMEDJA
Den brukade pga brandrisk ligga ganska långt från gårdens byggnader, gärna i närheten av vatten.

MJÖLKBOD OCH STÖRRÖS FRÅN 1600-TALET
Har tidigare stått på Hållvallen.
I stockarna på framsidan kan man se urtäljda hål, där man har provskjutit en musköt och sedan hackat ur blyet för att återanvända till nya kulor. I lilla runda hålet ovanför gluggen sitter fortfarande en kula kvar.

LILLSTUGA
Från Buskgården byggd på 1820-talet.

KORNLADA 1700-TALET
Den södra delen av byggnaden var tidigare ett fristående härbre.

HÄRBRE
Timrat i tidigt 1600-tal. Användes till förvaring av spannmål, bröd, rökt och torkat kött, textilier, pälsar och viktiga papper. Under härbret ses gammalt vattenledningsrör borrat i en stock.

BÅTHUS BYGGT 1831
I båthuset ligger två Lima-båtar, den mindre byggd 1827, den längre båten från 1879 eller tidigare.

Läs mer:  Signaturen Hj. L–n. berättar 1944 i Mora Tidning hur Särna gammelgård växer fram bakom gammelkyrkan.
Busk Jonas Jönsson, uppvuxen på Buskgården, berättar i Mora Tidning om invigningen av Särna gammelgård 1946 samt om gårdens historia.