LOMKÄLLAN – Skogs- och Försvarsmuseum. 75 hektar friluftsområde, 3 km väster om Särna invid RV 70.

Se hur skogsarbetarna bodde och arbetade i skogen under den manuella skogsarbetartiden fram till 1960-talet. Det innehåller ett flertal autentiska byggnader med anknytning till skogsbruket i Särnabygden. Utställningsområdet är lättillgängligt utmed en promenadstig förutom ner till sjön där bl.a Oskar Björklunds enkla bostad ligger, visst ska det vara lite spännande också.

Särna skans från 1940 är en välbevarad försvarsanläggning som byggdes när Tyskland invaderade Norge i början av andra världskriget. Försvarsskansen är imponerande och står som ett monument på båda sidorna av RV 70.

På friluftsmuseet finns autentiska byggnader och redskap med anknytning till Särnabygden. Flera utställningslokaler är placerade längs promenadslingan.

Lomkällan drevs av den ideella föreningen Särna Skogsmuséum mellan 1991-2011.

Idag drivs Lomkällan av Särna Hembygdsförening och det serveras kaffe, våfflor, go fika och smörgåsar bl.a. Välbesökt!

Serveringen är öppet juni – september. Följ öppettider och deras aktiviter på Facebooks sidan  “Lomkällan- Särna Skogsmuseum”