Forkörarna

Forkörare transporterar varor åt andra – dåtidens lastbilschaufförer. Transporterna skedde vintertid med häst och släde, men även sommartid klövjades nödvändiga varor i mindre omfattning.

Det är inte känt hur länge den sortens forkörning förekommit, men redan under vikingatiden transporterades varor längre sträckor. Handeln mellan norra Dalarna och Norge, och då särskilt till Röros, har varit betydande under flera hundra år. Under den första tiden efter att gruvdriften startade i Röros 1644 kördes krut från Falun till Röros eftersom norrmännen inte hade någon egen tillverkning av krut.

Forkörare 2 jpg

Forkörare på väg till Röros marknad

Vid stränga vintrar kunde hamnen i Gävle frysa till och då var man tvungen att köra foror till den isfria hamnen i Trondheim. Jämtvägen var en betydelsefull led mellan Jämtland och den stora Grundsetmartn i Elverum i Norge. De två stora forvägarna korsade varandra i Särna vid anrika hotell Gästis.

Det fanns tre fraktfirmor (handelsfaktorier) i Särna som anlitade forkörare. Magnus Engzelius verkade under 5 generationer mellan 1800-talets början fram till 1930-talet. Enbart vid Arnbergs faktori förekom 646 i – och urlastningar under några vintermånader, hur många det förekom vid de andra två är inte känt, men trafiken måste ha varit mycket omfattande vintertid.

Till Röros fraktades stångjärn, klippjärn, spik, liar, glas, skinn, fågel med mera. Tillbaka från Röros kördes bland annat sill, tran, lutfisk, fårskinn, salt, mjöl, textilier och tobak. Vintervägarna gick över frusna myrar och sjöar samt genom skog och över fjäll. Mellan Särna och Röros är det 18 mil, en resa tur och retur tog normalt 12-14 dagar om föret var bra. Färden över den stora sjön Femunden var ofta vansklig särskilt då de första fororna kördes över isen. De som åkte först över isen fick mera betalt.

Forkörare 1 jpg

”Järnet ska ha vägen”, sade forkörarnas lag, det innebar att vid möte måste de som kom från Norge köra ur spåret ut i snön och ge utrymme för de tunga järnfororna söderifrån.

Stora skaror av den manliga befolkningen i Dalarna och Bergslagen var ute på forvägarna vintertid. Det förkom att kvinnor körde foror, dock i mindre omfattning.

Dalarna Femunden Forkörarförening är en Svensk-Norsk förening som har som syfte att bevara forkörartraditionen. Sedan 1999 genomför föreningen varje år körning med häst och släde på de gamla historiska forlederna där slutmålet är marknaden i Röros.

Forkörare 3 jpg

Slutmålet är nära, Röros Marknad