Huvudrollen aktörer

(temporärt namn – relevant wildlife you can expect to meet)

A Galleries of pictures on a single row for each topic, with link to the subpages:

Fåglar: Jaktfalk (link from Ytterligheter), Lavskrika, Tranor, Kungsörn, Fiskjuse, Fjällripa, Fjällpipare, Lommar, Gröngöling, Tretåig Hackspett.

Däggdjur: Älg, Ren, Järv, Varg, Lodjur, Björn, Bäver.

Växter: Guckusko, Mosippa, Varglav.