Jaktfalk
Är den största häckande falken, en stannfågel i fjälltrakter. Vid Njupeskär har vi ett häckande fågelpar som återkommit i flera år och häckat. Vintertid drar de ofta söderut, födan tas på marken eller i luften (fåglar, mestadels ripor) lämlar och andra smådäggdjur. Boet avslöjas oftast av de gulgröna lavar på klippväggen under.