Växter

Guckusko
Finns i stora bestånd längs med Göljån, det är en högväxt, kraftig orkidé med en krypande underjordisk jordstam. Utvecklingen på orkiden är långsam och det kan ta över tio år innan den går i blom. Växten blir nästan en halvmeter hög och har tre-fyra blad, stora, breda och ovala, något veckade. När den blommar i juni-juli ses stora blommar ensamma sitta i topp, med rödbruna kalkblad och en stor toffelformad läpp i gult.

Mosippa
Den fleråriga mosippan är en mjuk, hårig ört som blir drygt en decimeter hög. Rosettbladen är läderartade och övervintrar, blomman sitter ensam på toppen av stjälken och har vit insida, rörlig och hårig på utsidan. Mosippan blommar i april-maj.

Varglav
Är en ovanlig rödlistad art, fridlyst i Sverige. som finns i stora områden kring Särna och den nordligaste delen av Dalarna. Till färgen är den gulgrön och den trivs bäst på grånande, solbelysta torrtallar och stubbar (sk. dödved). Då varglaven är giftig användes den förr i tiden till att döda rovdjur.