Särna: Mitt i!

Särna ligger mitt på den skandinaviska halvön, så långt bort från hav man kan vistas i Sverige. Socknen ligger inkilad i det nordligaste hörnet av Dalarna och tillhör därmed Svealand.

Särna ligger också mitt i Älvdalens kommun. Mitt i – till allt ni som en besökare kan önska.

Använd Särna som er bas och tillbringar värdefull tid att se och göra så mycket- så effektivt som möjligt.

googlemaps