Naturreservat i Fjällen

Vedungfjällen N.R
Ett av Sveriges mest okända fjäll, som trots dess anonymitet finns här flertal fascinerande företeelser. Området utgör en isolerad östlig utlöpare av Dalafjällen och är ett typiskt lågfjäll med mjukt rundade toppar.

Drevfjällen N.R
Ett stort myrlandskap som sträcker sig genom väglös vildmark, enbart södra kungsleden har sina stigar härigenom och under vintern bryts nya upp.

Fjätervålen
Det östra fjället i Nipfjället-Städjan naturreservat, här finns även goda förutsättningar för en lyckad skidåkning, både på tur och utför.

Långfjället N.R
Tillsammans med flera nationalparker och naturreservat i området bildar Långfjället Gränslandet, bara i Långfjällets 68000ha stora område finns mjuka runda fjäll, myrområden, sjösystem och fina möjligheter för rekreation.

Städjan
Ett karakteristisk fjäll tackvare sina två branta toppar som tillsammans bildar en sadel. Vackert inramat av Nipfjällets långsträckta fjäll och Fjätervålen i öster.

Nipfjället N.R
Ett långsträckt fjäll som tillsammans med Städjan bildar ett vidsträckt vildmarksområde med myrar, sjöar och stora skogar. Högsta punkt är “Molnet” på 1191 meter.

Rogen N.R
Låga fjäll, storblockiga höjdryggar, uråldriga lavbehängda tallar och en labyrint av sjöar, uddar, holmar och öar. Rogen kan ibland vara svårt att vandra i, men ett eldorado för paddling och fiske.

Flatruet
Ett lågfjäll i nordvästra Härjedalen, här över går en av Sveriges högsta allmänna väg som året runt (men främst sommartid) ger en fantastisk utsikt över fjällvärlden. Vintertid och vid dåligt väder stängs vägen av.