Krakelandet

Reservatet ligger 10 km nordost om Särna och består av en vidsträckt myr omgiven av låga skogsbevuxna moränryggar. Här finns ett tiotal sällsynta och hotade arter, som inte finns i vanligt skötta skogar. I urskogsinventeringen har Krakelandet fått högsta värdeklass.