Stenskrullen

På näringsfattig mark står här gammeltallskog och stubbar, här kan man se spår av skogsbränder, som var en vanlig naturlig störning i våra skogar, innan männinskans brandbekämpning blev effektiv.
Stenskrullens naturreservatet är 47 hektar stort. Skogen är i huvudsak tvåskiktad, vilket betyder att det finns träd av två åldrar. De flesta träd är kring 150 år gamla, och det finns en “äldre generation”, där de äldsta träden nått en ålder på 450-500 år!
Skogstypen i reservatet är typisk för forna tiders dimensionsavverkningar: Man avverkade enbart de träd som hade uppnått en viss grovlek, och lämnade träd med mindre omfång. Även fast du kommer att se spår av människans ingrepp i skogen så har den aldrig blivit utsatt för kalhuggning.