Hornåfallet

En bit sydost från Särna ligger Hornåfallet, en samling forsar och mindre fall. Du hittar den där Hornån mynnar ut i Österdalälven inbäddad i granskog ligger en bäckravin.