Kopparledens huvudsträcka går mellan de båda kopparstäderna Falun i Sverige och Røros i Norge.

“Kopparleden Røros – Falun från världsarv till världsarv på motorcykel” är ett delprojekt inom Interreg-projektet Scandinavian Heartland vilket drivs tillsammans av Länsstyrelsen Dalarna och Fjellregionen i Hedmarks Fylkeskommune, med fokus på att utveckla natur och kulturturism i regionen. Delprojektet har som syfte att utveckla och marknadsföra vägen mellan Falun och Röros, det vill säga Kopparleden, som en attraktiv sträcka för MC-turism. Målet är att öka antalet besökande motorcykelturister i området mellan Falun och Röros. På hemsidan VisitKopparleden hittar du såväl historik som nyttig MC-information och givetvis mängder av tips på besöksmål!