Fjätervålen är en pärla då man läser positiva recessioner från besökare! Ord som långa, sköna välpistade backar med fin offpist i liftnära fjällskog och gärna orörd puder figurerar tillsammans med termer som jibbare, svepande carving och en park.

Bra skidskola, bra skidshop och ett bra värdshus där man kan se ut över backarna och hitta varandra lätt. Korta liftköer tycks också vara ett återkommande val av ord plus mycket passande för barn familjer. Åka gärna till Fjätervålen och testa själva!

Läs mer här www.fjatervalen.se