Att Hyra i Särna

Samligalokaler (praktisk info)

Ljudanläggning

Tält

LAN utrustning

Biografprojektor och Filmduk