Trygåsen – Trygåsvallen

Berit och Kristian begrundar det arkeolog Susanne Pettersson berättar om den frilagda husgrunden.
Från seminarieexkursionen till Trygåsen den 6 oktober 2006.

Platsen är i dag övergiven som fäbod, men husen på platsen används för rekreation och fritid.
Trygåsen ligger 600 m ö h, ca 13 km fågelvägen nordöst om Särna. Omkring 1930 nådde den dubbelt så långa bilvägen ända fram. 1958 nyttjades vallen av 4 gårdar med 21 djur (mjölkkor). 1967 var sista året med kreatur på vallen.
Av en ren slump upptäckte några forskare från Umeå universitet att det odlats korn, råg och hampa, alternativt humle, i närheten av Trygåsen på 1000-talet. Man hittade även pollen av enbuske (Juniperus), vilket tyder på att det förekom bete av tamboskap. Odling, svedjebränning och bete fortsatte till på 1800-talet.
Upptäckten gjordes när forskarna analyserade pollenprov tagna i gransumpskogen och på myren 900 m sydöst om fäboden. Är det så att Trygåsen är ett s.k. ödesböle?
Vid Slyos, 13 km nordöst om Trygåsen vid Härjeån, strax intill Lövnäsvallen, i Härjedalen, har en bosättning från sent 900-tal daterats vid en arkeologisk utgrävning. Området har enligt skriftliga källor, traditioner och gammal hävd varit känt som Härjulf Hornbrytarens tillflyktsort och bosättning.
Kanske finns där ett samband mellan de två platserna?
Du kan ta del av rapporter och redovisningar från arbetet vid Slyos och Trygåsen här nedan: