Altarringen

Från http://www.traneving.se/pdf/fulufjallet_vandringsforslag.pdf

Altarringen är en fornlämning på Fulufjället men det råder osäkerhet om vad platsen kan ha använts till.

Den har ansetts vara en böneplats med Sveriges högst belägna altare. Andra menar att platsen kan ha varit en koja som användes vid falkfångst. Under lång tid fångades jaktfalkar i norra Dalarna som såldes vidare till furstar och herremän i Arabien.

 

Altarringen

Start och mål: Brottbäckstugan

Längd: 22 km, medelsvår heldagstur

Utgå från Brottbäcksstugan, ca 5 km söder om Njupeskärsentrén. Här finns parkering och raststuga.
Följ den lättvandrade stigen med måttlig stigning mot Särnmansstugan, ca 3.5 km. Snart är du uppe på själva fjället. Vid Särnmansstugan går du Kungsleden söderut mot Tangsjön, ca 5 km. Nu får du uppleva Fulufjällets säregna flacka platå som nästan för tankarna till ett stäpplandskap. Vid Tangsjön finns raststuga med övernattningsmöjligheter. Från Tangsjön vandrar du västerut ca 2 km fram till Altarringen. Följ samma väg tillbaka.

 

Från http://www.stenvallen.se/gamlavagar.html

En av teorierna om namnet Mörkrets ursprung är att Särna- och Idreborna fortsatte att träffa den norska prästen där även efter 1644. Gudstjänsterna försiggick då i lönndom – i mörkret.

Det är även möjligt att man möttes vid den s.k. Altarringen uppe på Fulufjället. Ursprunget är dolt i historiens dunkel, men sedan 1977 används den en gång per år för gudstjänst med besökare från både Sverige och Norge.
Enligt sägnen skall Elverums prästen, som betjänade både Trysil och Särna-Idre, ha besökt platsen och hållit gudstjänster där. Antingen för att spara in en bit på sin resväg, eller kan det ha varit i ofredstider. Det berättas att det under 1800-talet skall ha funnits kvar en altarring av jord, och i en källare intill skall man ha funnit en flaska vin, ett träkors och en nattvardskalk. Nära altarringen skall det också ha funnits rester av ett gamlat hus med stenplattor till golv och en eldstad i mitten. Sanningshalten i detta är svårt att bedöma i dag.

http://medlem.spray.se/jaaaaa/SamerRingformade.html

 Altarringen1936Norsk-svensk gudstjänst vid altarringen 19/7 1938