Särnalåtarna

Karl Erik Forslund skriver 1923 i sin bok Storån (Med Dalälven från källorna till havet) att det ”nog är i 11:e timmen man söker rädda de gamla Särnalåtarna, ty dragspelsmusiken synes alltmer bliva ensamrådande”. Nu tror ju inte jag att dragspelet i sig utgjorde något hot, men det förde med sig en annan och nyare musikstil, som säkert tedde sig intressant att både lyssna och att dansa till.


I backspegeln kan nog konstateras att det genom decennierna har gått upp och ner med låtarna, men jag upplever att de har en inneboende kraft, som gör att de fortlever.

Många traditionsbärare skulle i det här sammanhanget kunna nämnas, men jag nöjer mig med att nämna Spak Erik, Skår Arvid och Per Olof Moll. Genom att de två förstnämnda förde över och lärde ut låtar till Per Olof kunde han fortsätta att lära ut låtar till ett större antal spelmän spridda över hela landet.

Lokalt har Särna Spelmän och Engerdals spelmanslag med sina ledare hållit och håller musiken levande i våra bygder.

En stor mängd låtar är dokumenterade på noter och den som är intresserad kan ta kontakt med Särna Spelmän via deras hemsida www.sarnaspelman.se. Där finns också en hel del övriga upplysningar som kan vara värda att ta del av.

Skår Arvid Olsson

Skår Arvid Olsson

Nå, vad är det då som är så intressant med denna musik. Personligen tycker jag att den är helt fantastisk med sin oväntade kast från dur till moll, stundom melodiös, stundom kärv. Den måste helt enkelt upplevas!

Det har man också upptäckt utomlands. Spelmän från såväl Österrike som Nederländerna, spelar numera gärna våra låtar.

Det vi kallar Särnalåtar har sina rötter i den norska spelmansmusiken och räknar anor från 1600-talet, då vi faktisk fortfarande var norrmän. Vi blev bevars svenskar först år 1644. Traditionsområdet får anses vara Särna-Idre-Engerdal-Trysil.

Musiken, liksom språket, har föga släktskap med det dalska utan klingar båda norskt.

Bertil Jansson

Du kan lyssna till Polska efter Spak Erik här!

 

Gränslös musik

Spelmännen i Engerdal, Idre och Särna musicerar samman sedan 2005. Ett gränslöst och fruktbärande samarbete. Engerdalsringens danselag är också knutet till verksamheten.

i samspråk och väntan

I väntan på att utgå från röda ladan. Midsommarafton

På gång

Det börjar bli dags.

På gång

På gång

 

http://www.sarnaspelman.se/sarnaspelman/extern/start.php