Däggdjur

Älg
Är de svenska skogarnas största djur, den kan mäta upp till 2m i mankhöjd och väga mellan 200-550 kg. Enbart älgtjuren bär horn, dess form och storlek signalerar älgens styrka och status. Älgen lever i familjer, bestående av en älgko och en eller två kalvar. Under vinterhalvåret kan man se större ansamlingar av älg, som tillsammans står och betar.

Ren
Är det enda hjortdjuret som i större utsträckning har blivit domesticerat. Djuret blir ca 120-230cm lång och kan väga mellan 60-170 kg. Både honan och hanen bär horn. Renens luktsinne är väl utvecklat och den kan lätt hitta föda i form av lavar under ett tätt snötäcke. Idag lever renen i renskötselområden som förvaltas av samerna och har då möjlighet att gå i flock och även ensam – fritt i naturen. Idre [Eajra] är den sydligaste samebyn vi har i Sverige.

Järv
Är en ganska kort och relativt kraftigt djur, med tjocka ben. Den blir ca 65-105 cm lång och kan väga mellan 9-16 kg. Normalt lever järvar ensamma, honan föder mellan en till fyra ungar per kull. Järven lever på huvudsakligen på ren, men även harar, rävar, fåglar, ägg och andra mindre djur.

Varg
Tillhör familjen hunddjur, det är en nygammal art i Sverige, som varit näst intill utrotad. Den kan väga upp till 55 kg och är större och grövre än en vanliga hund. Vargen är ett flockdjur med sträng rangordning, de leds av ett alfapar som bildar småningom revir. Kring Särna finns det ett konstaterat revir, det sk. Fulufjällsreviret.

Lodjur
Djuret lever upp till 12-14 år, det kan väga upp till 30 kg och blir ca 70-110 cm lång med en mankhöjd på ca 60-70 cm. Lodjuret lever på rådjur,hare, skogsfågel och smågnagare. De lever i områden på omkring 10 000 ha och lever i familjegrupper om en hona och en till två ungar. 

Brunbjörn
Är det största rovdjuret vi har i Sverige. Storleken på dem varierar, men mellan 1,7-2,8m lång, mankhöjd på 90-150cm och kan väga mellan 100-400 kg. Björnen är allätare och äter därmed både kött och grönt, under vinterhalvåret går björnen i ide och äter då ingenting.

Bäver
Bävern tillhör den amfibiska däggdjursfamiljen. De blir i genomsnitt ca 15 år gamla och lever i familjer. Dem blir upp till 75 cm långa och kan väga upp till 30 kg. Pälsen är brun och är en av djurrikets tätaste, den är till för att skydda djuret mot underkylning. Perfekt anpassad till vattnet , har bävern simhud mellan fingrarna, en spolformig kropp, svans som liknar en fena och när de dyker stänger de näsa och öron. Under vatten kan de vara i upp till 20 minuter.