Töfsingdalens Nationalpark

Bildades 1930 och är förmodligen en av Sveriges minst besökta nationalparker, främst pga dess ogästvänliga och mycket svårframkomliga terräng. Töfsingdalen ligger intill Rogen och Femundsmarka och bildar tillsammans med Långfjället – Gränslandet – ett område med höga naturvärden och med stor betydelse för friluftslivet.

Töfsingdalen är ett kargt och öde vildmarksområde, med oändliga blockmarker och urskog. Vilket gör det oerhört svårframkomligt, en stig finns genom Töfsingdalen och är belägen i nordöstra hörnet, många gör rätt i att hålla sig till den. Nationalparken är belägen i en dalsänka mellan två lågfjäll. Här finns många träd som närmar sig sin 500 års dag, skogen är silvergrå av alla döda träd som finns i området. Här växer även den giftigt sällsynta varglaven. Längst med Töfsingån är skogen mycket frodig och består av gran, berggrunden är rik på näring och gör att många örtrika växter finns här, såsom Tibast, Kung Karls spira och vitsippsranunkel.