Gryvelå

Reservatet består av en mosaik av skog och myr, med inslag av tall och gran. I den sydöstra delen finns kulturlämningar från tidigt 1600-tal. Byggnader, slagghögar och blästerungar vittnar om att här har myrjärnstillverkning skett. Området har flera fina märkta stigar.