Tvärhugget

Ungefär 20km väster om Särna mot Mörkret till börjar en rundvandring på ca 1km, genom Bergvik/Korsnäs naturreservat. Här finner du gamla tallar på 250-300 år, längs med stigen finns informationstavlor uppsatta där du kan läsa mer om detta fantastiska område.