Björnrundan
vecka 39 – aktiviteter för alla hundspanns raser