Särna Turistförening

Vårt mål och uppgift är att sprida kännedom om Särna och kringliggande bygd samt verka för och vidta åtgärder, som befrämja Särnas ställning som turistort.

Paragraf 1, Särna Turistförening Stadgar

För ytterligare information vänligen kontakta ordförande Helena Adolfsson, 070-264 41 28 eller gohelena@aol.com.

Vid intresse för styrelsens mötesprotokoll, kontakta ovanstående.

Styrelsen

Särna Turistförening styrelse strävar efter att informera och hålla sig informerad vad som händer runt om i vårt närområde. Flera av våra styrelsemedlemmar finns på olika poster i andra föreningar, såsom Särna Byaråd, Särna SK, Särna Hembygdförening, Särnafiber och Särnaharrens Fiskeklubb.

Marknadsföring
Särna Turistförenings hemsida; www.sarnaturism.se och www.visitsarna.com har arbetsgrupp som leds av ordförande. En mycket genomtänkt och gedigen struktur har fastställts och webbsidan är redo för text och bildmaterial.

En uppdatering finns av Särna Bykarta och Besöksmål, som gjordes första gången 1984 för Särna Turistbyrå. Materialet ska tryckas och delas ut till alla intresserade för att lättare kunna svara på frågor från våra besökare. 

Annonsering görs i Fjällposten och affischering görs på byns anslagstavlor.

Älvdalens kommuns hemsida och visitdalarna.se hemsida informerar under årets lopp om Särna Turistförenings aktiviteter. 

Evenemangs gruppen
Julgransplundring sker varje år på Sommartorget och med stor uppskattning från barnen. Kylan kan aldrig stoppa barnen från Särna att dansa ut julen!

Valborg i Särna firas genom skolbarnen som söker inkomster till sin skolresa, med den årliga maj brasan vid Sågudden med hjälp av Särna Turistförenings sponsring av polistillstånd.

Såguddens Ideella Förening genomför de tre (3) sedvanliga danskvällarna på Sågudden med dansband av högsta kvalité på Sommardansen, den traditionella marknad fredagen och Älgdansen. Föreningar som Särna SK, Nordomsjöns Bystugeförening, Särnahedens Bystugeförening tillsammans med Särna Räddningstjänst och Turistförening har i flera år genomfört dessa arrangemang tillsammans.

Festveckan –  Alltid vecka 29 har sen 1982 genomförts med en hel vecka av extra mycket aktiviteter för alla. Återvändare planerar sin semester kring veckan. Fredagens marknad som genomför av turistföreningen är en stora träffpunkt tillsammans med Särna Watercross på lördagen. Besökare får uppleva en fantastisk närhet till natur, kultur och genuina ortsbor. Med ett gediget program, där närliggande byar och föreningar släpper lös sin fantastiska kreativitet, och stämningen är på topp!

Driftsbidrag på 10,000 kr för Festveckan från Älvdalens Kommun har söks och beviljas varje år.

Julskyltningssöndagen, alltid andra söndagen i advent – genomförs med torghandel på Sommartorget,  och det köps in marschaller som Särna Räddningstjänst trofast varje år placerar ut och tar in genom byn. En vacker vy över byn med all julbelysning! 

De senaste år har även turistföreningen organiserat flera föreningar och privatpersoner som sätter ut marschaller för sponsande företag varje advent söndag, jul och nyår. En mycket uppskattad tradition.

2016 fick Särna Turistförening en stor boll pyramid av Älvdalens Kommun. Från oktober till påsk står den framför Kommunkontoret. Mellan oktober till 1:a advent lyser den neon pink, sedan blir den gnistrande vit fram till Tjugonde Knut då den bli påsk rosa igen! Den sätts upp och förvaras av turistföreningen. Kommunen sponsrar med elförbrukningen.

Ytterligare sponsrar kommun med el till julbelysningen på de tre bodarna på Sommartorget.

Julgranen på Sommartorget kommer upp trots allt varje år, främst för att turistföreningen envisas!

Trivsel gruppen
Flaggorna på gatubelysningen togs ner 2016 pga av Trafikverkets regler.

Röjning och gallring i byn fortsätter med hjälp av ideella krafter. Ytterligare bybor har hjälpt till runt sina egna marker. Särna Snöskoterklubb gör en jätteinsats varje år runt Playan inför Festveckan, vilket också uppskattas.

Skyltning har gjorts längs med Strandpromenaden, från Playan till Östomsjönsbron.

Plantering/skötsel av blommor på Sommartorget sker på samma sätt som alla föregående år av Särna Turistförening. Mycket har hänt för att försköna torgen, de senaste 10 åren med ekonomisk hjälp från projektet “Attrativa Tätorter”, Scandinivian Heartlands och Trängslets vattenregeringsfond och genom gruppen “Värna om Särna”. Arbetet att försköna våra torg kommer att fortsätta.

På Stora Torget görs årlig utsmyckning med blommor och omvårdnad som startades av “Värna om Särna” gruppen.

Städdagar genom byn görs av flera trogna ortsbor. Indelning av gator och område utdelas. Varm korv serveras traditionellt. Det är en fröjd varje år att se samma ansikten lika glada och hjälpsamma!

Ansökan om ett utsmyckning bidrag görs varje år och mottags tacksamt från Särna Undantagsförvaltning.

Älvdalens Kommun ger Särna Turistförening 2000 kr för strandunderhåll och 5000 kr för blomster försköning och underhåll under sommaren.

Föreningen har haft en ideell webmaster under 2017.

En ansökan inskickat till Leader Södra Fjällen av Särna Turistförening för projektet ”Utveckling av natur och kulturstigar och leder i Särnaområdet”. Projektets ansökan beviljades i februari 2013. Ett samarbete mellan alla intresserade föreningar förväntas.

Ytterligare en ansökan till Länsstyrelsen har gjorts, för återuppbyggande av Övre Fjätfallsbron vid Fjätervålen och en förstudie har beviljats. Idag 2017 står den färdig, Turistföreningen avlämnade projektet till Fjätervålens invånare på ett tidigt stadium.

Genom finansering från Trängslets regleringsfond som bygdemedel gjordes genom Turistföreningen, under 2016 ett stort picnic tak med grillplats på Playan, ett nytt omklädesbås och ett mindre picnic bord med tak in. Det professionella beachvolleybollsnätet håller fortfarande!

Parkgruppen
Genomförande av danser i Parken Sågudden tillsammans med övriga i Såguddens Ideella Förening, fortsätter att fungera bra. Turistföreningen bekostar el och vatten för parken. Försäkring står Såguddens ideella förening för.

Turistförening har ansökt och fått pengar från Trängslets Regleringfond 2015 att flytta scenen, underhålla dansgolvet, fönster för att hålla värmen och inskaffat infravärme och nysnickade möbler.

”Värna Om Särna” gruppen – gruppen upphörde 2001
Östomsjönsbron målades om av Trafikverket och resultatet blev huvudsakligen en orange färg med tonade vita vertikal stänger som verkligen ger ett fint intryck i de olika årstiderna. Vi fick säga vårt, tillsammans med stadsarkitekten som valde färgerna från Gävle Dala paletten.

Särnas egen “Golden Gate”!

Planer fanns att belysa Fjällporten dock anser Trafikverket 2016 att den ska bort från vägen. Den flyttades med medel från Trafikverket, kommun och Särnas Camping till sin nuvarande plats.

Älvdalens Kommun bekostade asfaltering av vissa delar på Stora Torget 2016. Önskan finns fortfande för ett mer naturinriktat område för Mors Lilla Olle.

Kommunen visade ett intresse för att belysa skansen och pansarhindren från andra världskriget med en WOW effekt. Dåvarande stadsarkitekt har dock flyttat.

Älvdalens Kommun och Norra Dalarnas Turistråd.

2017 ingick Norra Dalarna Turistråd/visitidre.se i VisitDalarna, Älvdalens som en av 15 kommuner finanserar.

Särna Turistförening fortsätter att hävda att ett Välkomstcenter för hela kommunen runt Stora Torget borde analyseras och verkställas med ett säte i Särna.

2017 skickades en ansökan in till Älvdalens Kommun angående ett bidrag för 50 000 kr. för att förstärka föreningens ekonomi i detta ändamål. Ansökan blev avslagen med förklaringen att vi bör vända oss till det nya Visit Dalarna.

Vår motivation är speciellt inriktad på den egenskap Särna har med en nationalpark och Särnas geografiska mittpunkt med hela världen som tänkbara besökare.  Ett välkomstcenter, gärna i samverkan med folkbiblioteket, i samarbete med Älvdalens Kommun, Länsstyrelsen, andra intresserad institutioner, föreningar och  företag föreslås.

Juni 2016 öppnade därför Särna Turistförening en obemannad Visitor Center mitt i byn. Turistförening köpte den närliggande slogbod som står öppen året runt för att hämta material, som fungerar utmärkt! 

Arbetet som påbörjades 2009 angående en enhetlig skyltpolicy för hela Älvdalens Kommun finns någonstans. Även lokala ordningsstadgar behöver ses över.

Planer från 2010 på att göra ett stort gatulyft på RV 70 genom Särna Centrum finns hos kommunen och Vägverket utan datum. 

Arbetet från 2010 med betoning på trafiksäkerheten inom kommunen fortsätter med förbättringar av förhållanden längs våra vägar. T.ex. kunde backen från Berget mot Östomsjön förbättras med en promenad- och cykelsida. 2016 gjordes en utredning av Trafikverket. Turistförening kontaktade markägarna för att bredda Strandpromenaden dock ville inte två markägare så planen föll i luften.

Särna Turistförening ingick i en arbetsgrupp 2011 för att försäkra sig om att våra intressen på Mickeltemplet ska tillgodoses tillsammans med andra lokala föreningar.

Särna Turistförening skrev 2011 tillsammans med Särna Byaråd en protest till kommunstyrelsen, angående utförsäljning av kommunens fastigheter i byn. Kommunen har 2012 gått ut med en lista med fastigheter som ska säljas. Kommun har erbjudit ideella föreningar att först och främst få chans att lägga anbud.

Rev. 2020-05-21
Helena Adolfsson