Om Copyright

Upphovsrätt för hemsidan: Särna turistförening.

Upphovsrätt foto: Alla fotografier ägs av respektive fotograf och är skyddade av svensk och internationell upphovsmannalag. Dom är ej i publik ägo. All användning, reproduktion, underlag för användning av annat fotoarbete utan skriftligt medgivande av respektive fotograf är förbjudet.