SÄRNAS HISTORIK
Fynd visar att jägare och fiskare har vistats i området sedan stenåldern. Vi har haft många band med Norge, men tillhör sedan 1644 Sverige. I mitten av 1900-talet bodde här ca 2.700 personer.

STIGAR – VÄGAR – RESANDE
Vårt område har i tusentals år genomkorsats av människor på väg. Bland de äldsta bevisen är lämningar från stenåldern utmed vattendragen och järnåldersgravarna på Fulufjällets sluttning. Att färdas och frakta varor var så mycket enklare på vintern, något nutidsmänniskorna kanske inte förstår.

HISTORISKA MÄNNISKOR
Många människor har levat, bott i eller bara passerat förbi Särna.  En del har lämnat mer spår än många andra.

HISTORISKA BYGGNADER
Förutom kyrkor och muséer finns en del andra byggnader med intrssant historia.

FÄBODAR
Enligt “Dalarnas Hembygdsbok 1959” har det under 1900-talet brukats ett 80-tal fäbodar i Särna socken. Hälften av dem var nedlagda 1959, nu nyttjas endast en handfull i ursprungligt syfte – att låta hemgårdens djur beta i skogen under sommaren, några av dem välkomnar besökare.

MAT
Många besökare kommer i kontakt med Särnas “nationalrätt” kolbotten. Men det finns ju fler rätter som förknippas med Särna. Varför inte inleda dagen med en stompsmörgås med gubbost, luncha vid elden med kolbotten fylld med getmessmör och dravle. Fisk och römgröt blir en stadig middag, till slut en kaffetår med en spröd snipp.

SKOGSLIV

MUSIK och DANS
Karl Erik Forslund skriver 1923 i sin bok Storån (Med Dalälven från källorna till havet) att det ”nog är i 11:e timmen man söker rädda de gamla Särnalåtarna, ty dragspelsmusiken synes alltmer bliva ensamrådande”.

LÄSNING OM SÄRNA
Biblioteket har mycket litteratur om/från vårt område!

HANTVERK OCH HEMSLÖJD
Som svar på ett kungligt brev 1772 meddelas beträffande näringslivet i Särna att handaslöjd var ovanlig, men att spånads- och vävnadskonsten nått särdeles finhet och nätthet.