Historiska människor

Stenåldersmänniskorna hör till dem, vars namn vi inte vet….

Särna-Idrebornas äldste anfader i den svenska kyrkbokföringen var Back Halfward Olsson, född 1583. Vid hans död 1686 skrevs följande i dödboken: Back Halfwar Olsson i Särna född 1583, renaty, educaty, gift fridsambligen lefde intill dess ålderdomen blef stoor, ty han levde till 102 eller 103 åhr, begrafven den 14 November. Alla med anor i Särna sedan 1800-talet härstammar på något vis från Back Halfward och hans fem barn.

Daniel Buskovius, kaplan i Älvdalen. Ledde 1644 “anfallet” på Särna och Idre.

Carl von Linné besökte Särna 1734. Du kan göra en egen resa i hans fotspår.

Abraham Abrahamsson Hülphers besökte Dalarna och Särna 1757.

Otto Sebastian von Unge besökte Särna 1825 och beskrev kåserande sin resa i sin “Vandring genom Dalarne” som kom ut 1829.

Spanjoren i Särna – dikt eller verklighet? Eller kanske både – och?? Det slutade tragiskt, men vad hände egentligen på Rogården, våren 1826? Ladda ner berättelsen i pdf här!

Mors Lilla Olle. Alla kan vi väl nynna visan, men inte alla vet att händelsen som inspirerade först till en dikt, sedan till visan, faktiskt inträffade här i Särna, sommaren 1850.

Grosshandlare Magnus Engzelius

Gråbergs Per Persson “Slaktar-Per”

Per-Erik “Särna-Hedlund” Hedlund

Karl Erik Forsslund reste Med Dalälven från källorna till havet i början av 1920-talet och beskrev nogsamt det han såg i en serie skrifter.

Stor Per Svensa  “Nordens starkaste karl”, historierna om hans styrka och hans mildhet är många. Du kan mäta dina krafter på stenen vid Stråfulan, den han ensam välte upp ur ån.

Lars Levander folklivsforskare som dokumenterade vår bygd under första halvan av 1900-talet.

Blind-Johanna Jonsson (1888-1967) diktade på både svenska och särnmål.

Busk Jonas Jönsson, Särnaheden (1872-1966)
Dokumenterade sin samtid, sin barndom och det han fått sig berättat av äldre generationer. Han skrev mycket för Mora Tidning, du kan ta del av en del artiklar här.

“Tull-Sven” – Fjöstes Sven Jönsson 1876-1940, även kallad Särna-prästen vandrade runt och predikade i gårdar och byar. Han kom därför att kallas för “Guds egen vandringsman”. 70 år efter sin bortgång  hedrades han 2010 med en minnessten på Särna kyrkogård.

Joles Pelle. Läs mer

Stutt Olov Olsson