Uncategorized

The 2019 program for our annual Festival Week translated into English. Please make your plans to come here! The programs thru the years are similiar as below, to give you an idea what to expect. Festveckanprogram 2019 English Since 1982  

Filed under Uncategorized by on #

Särna Hembygdesförening arrangerar vårt traditionella midsommarfirande som nu det gjorts i flera år till stor glädje för så många! 2023 Midsommar i Särna – Välkommen! Häst ekipage genom byn kl 13 och därefter firande på Gammelgården kl 14. Our traditional Midsummer Celebration takes place on Midsummer Eve.     

Filed under Uncategorized by on #

Festveckans program 2023   Inbjudan för knallar till marknaden – vänligen kontakta oss på festveckan.sarna@gmail.com för nästa års inbjudan. Invitation for vendors for the market day – please contact us on above email address.    

Filed under Uncategorized by on #