Trollvägen

Är en av Sveriges högsta vägar, som slingrar sig mellan Nipfjället och Städjan . Från Särna åk norrut mot Idre, sväng av mot Nipfjället (skyltat) Kör till Nipstugan och därefter fortsätter grusvägen norrut, en bit framför statyn Nipgubben finns en skylt med instruktioner. Stanna bilen på angiven plats (se skylten) och därefter frikoppla. Innan du släpper bromsen, se vad dina medpassagerare säger – vilket håll kommer bilen att rulla åt?

Detta fenomen uppstår enbart på några få platser i världen, vägen är enbart farbar sommartid.