Vedungfjällen

Här ligger Dalarnas näst högsta berg, Sömlinghågna på 1195 meters höjd, till hälften i Härjedalen.

Här växer den gulgröna renlaven och på sina håll har det gått hårt åt, då detta var vildrenens sista utpost för 150 år sedan. Vandrar man sig längre ut på fjället kommer man till de glesa hedskogarna och de torrare rismyrarna som fyller ut dalgångarna. Här kan du uppleva palsmyr, ett märkligt frostfenomen som är mer vanlig på den sibiriska tundran. Det är meterhöga tuvor av torn, vars kärna är av is – på tundran hinner de aldrig tina – kanske hinner de göra det här. Ändå växer de. Utöver det är floran ganska fattig i området, men det finns möjlighet att se några få arter såsom fjällkvanne och tromsögontröst.

Öster om Fröbergsvallen finns ett vackert vattenfall, Yxningåfallen, väl värt ett besök. Följ stigen uppför Svartåsen kommer du till både ån och fall. Ån rinner ut från en ravin och på ca 300 meter faller ån 50 meter och bildar flera små vackra vattenfall. Skulle du fortsätta upp mot Fröberget så kan du stöta på ett stort fält på 30 ha gammal skog som brunnit ner den torra och varma sommaren 1959, den står kvar än idag.

Gammal granskog med hög fuktighet som undgått bränder finns vid Oxvålen och i sluttningarna kring Vedungsfjället finns stora sammanhängande myrområden. Detta ger stora möjligheter för ett rikt fågelliv. Det finns chans att få se arter såsom fjällpipare, ljungpipare, brushane och småspov. Ett vidsträckt och väglöst vildmarksområde beläget söder och väster om Drevdagen