Mindre Vattenfall

Silverfallet
Nära norska gränsen ligger detta välbesökta utflyktsmål, väl framme möts du av gammal slåtteräng, frodig växtlighet vid Olån och det lilla vattenfallet är en ljuspunkt på turen. Från Grövelsjön, där vägen slutar går leden till vänster mot en hängbro över ån Grövlan. Följ sedan vinterledskryssen och skyltar mot Silverfallet, ca 3,5 km enkelväg som går mest över kalfjäll. Gå tillbaka samma väg eller följ renstängslet på svenska sidan norrut till Valdalsleden. Gå österut ner tillbaks mot Grövelsjön. Denna tur kan även göras från Storsätern (Ollarsliden) och P-plats 500 m före norska gränsen.

Sognforsen
Mycket vacker fors i Storån ca 15 km norr om Idre by. Storån kläms här ihop till bara några meters bredd mellan branta klippor. Kom ihåg att klipporna kan vara mycket hala om de är våta. Rastplats med parkering på höger sida om vägen när man kommer från Idre, forsen ligger nedanför/bakom och syns inte därifrån.

Klingforsen
Här finns rastplats med fint picknickställe invid vattenfallet. Ett naturskönt vattenfall ca 7km norr om Idre By längsvägen mot foskros.