Fäbodarna i Särna socken inventerade!

Resultat av inventering – LONA projekt – genomförd av miljöavdelningen i Älvdalens kommun med bidrag från Länsstyrelsen.

Turistföreningen presenterar här resultatet och dokumentationen av de 86 fäbodar som inventerats inom Särna socken.  Vi ber dig som turist och besökare att tänka på att de allra flesta fäbodar är i privat ägo och fungerar som fritids- och rekreationsparadis för ägarna. Om du tänker besöka en fäbod för att njuta av den speciella miljön och atmosfären, vänligen visa samma hänsyn som du önskar av besökare i ditt eget hem! Turistföreningen har av hänsyn till fäbodarnas ägare valt att dölja kartorna i materialet.

Hela inventeringen innehåller, förutom fäbodarna i hela Älvdalens kommun, även kulturhistoria, kulturminnen och kulturvård. En samlad presentation planeras. Detta kan kanske utgöra inspiration till andra fäbodkommuner och fäbodlän för kartläggning av spåren efter, och resterna av, den utrotningshotade arten Fäbodbrukare. Du kan läsa mera på Föreningen Sveriges Fäbodbrukares hemsida www.fabod.nu!

Materialet från Särna är omfattande och uppdelat i två delar, i två pdf-filer – del 1 & del 2. Det innehåller bilder från alla fäbodar, du kan zooma upp till 400% för att se bilderna bättre på skärmen.

Trevlig läsning!

Fäbodar i Särna, inventering del 1, presenteras i bokstavsordning:
Bergsvallen, ca 5 km väster om Särnaheden
Bergevallen, ca 2 mil nordöst om Särna
Björnholmssätern, ca 3,5 km norr om Storbron
Bornåsjösätern, ca 15 km sydväst om Särna
Brottet, ca 7,5 km sydväst om Mörkret
Dammbustan, ca 30 km nordväst om Särna
Dyvelblästa, ca 20 km öster om Särna
Fjätrosvallen, ca 8 km sydost om Särna
Flovallen, ca 20 km nordöst om Särna
Foskvallen, ca 25 km nordväst om Särna
Fröbergsvallen, ca 30 km nordöst om Särna
Gamla Stötsätern, ca 35 km sydväst om Särna
Gammalvasselvallen, ca 2 km sydöst om Nya Vasselvallen
Gammelsätern, ca 15 km söder om Särna
Gammelvallen, ca 5 km sydväst om Storbäcken
Garsjöbäcksvallen, ca 30 km nordväst om Särna
Galsjövallen (Garsjövallen), ca 6 km väster om Särna
Granusjön, ca 25 km sydöst om Särna, mot Lillhärdal
Granåsen, ca 25 km sydöst om Särna
Grönsåsen, ca 16 km nordväst om Särna
Haftorsbygget, ca 25 km öster om Särna
Hedarbustan (Bustvallen), ca 30 km nordväst om Särna
Hedlundsbygget fäbod (Västanberget), ca 15 km nordväst om Särna
Herrhussätern, ca 4,5 km väster om Lövåssätern
Hållvallen, ca 25 km sydväst om Särna
Hållvallen (Särnaheden), ca 7 km nordväst om Särnaheden
Id-Persätern (Krokbäckssätern), ca 12 km sydväst om byn Drevdagen
Klorvallen, ca 10 km söder om Mörkret
Krypbygget, ca 17 km öster om Särna mot Lillhärdal
Kryptjärn, ca 15 km öster om Särna
Lemmsjövallen, ca 15 km nordväst om Särna
Lisselåvallen, ca 30 km nordöst om Särna
Lissåvallen, ca 28 km sydväst om Särna
Lövåssätern, ca 15 km nordväst om Sörsjön
Malbäcksvallen, ca 10 km sydöst om Särna
Marstevallen, ca 3 km sydväst Tjärnvallen
Morbäckssätern, ca 20 km nordväst om Sörsjön
Myrvallen, ca 12 km nordväst om Särna
Nornässätern/bodarna, ca 30 km söder om Särna
Nya Stötsätern, ca 40 km sydväst om Särna
Nya Vasselvallen, ca 25 km nordöst om Särna
Nysätern fäbod (Björnådalen), ca 25 km sydväst om Särna

Fäbodar i Särna, inventering del 2, presenteras i bokstavsordning:
Nysätern (Mörkret), ca 20 km nordväst om Särna
Nysätern (Öjvassla), ca 2,5 km norr om byn Öjvassla
Ol-Hansblästan, ca 20 km nordöst om Särna
Remvallen (Björnådalen), ca 20 km sydväst om Särna
Remvallen (Svartsjön), ca 25 km väster om Särna
Renskällan (Renskällsbygget), ca 40 km nordöst om Särna
Rörmyrvallen, ca 3 km väster om Särnaheden
Sidvallen (Siavallen), ca 20 km sydväst om Särna
Siksjövallen, ca 10 km väster om Särnaheden
Sildret, ca 30 km sydväst om Särna
Skvitterputten (Putten), ca 20 km söder om Särna
Skärvallen, ca 6 km söder om Mörkret
Slåttvallen, ca 25 km nordost om Särna
Snurrevallen (Snaravallen), ca 15 km söder om Särna
Stenkrullen, ca 15 km sydost om Särna
Stenvallen, ca 25 km nordväst om Särna
Storbäcken, ca 6 km nordväst om Tjärnvallen
Storbäcksvallen, ca 15 km nordöst om Särna
Storkällvallen, ca 1 km sydväst om byn Tjärnvallen
Stormorvallen (Mörkret), ca 30 km nordväst om Särna
Stormorvallen (Gördalen), ca 50 km nordväst om Särna
Stormyrvallen, ca 10 km nordväst om Särna
Storremvallen, ca 20 km nordväst om Särna
Strandvallen, ca 15 km sydväst om Särna
Strupvallen, ca 27 km sydväst om Särna
Svartåsvallen, ca 2 km sydöst om Fröbergsvallen
Särksjösätern, ca 35 km sydväst om Särna
Trygåsen, ca 35 km nordöst om Särna
Tvärvallen, ca 25 km sydväst om Särna
Tyskblästan, ca 30 km sydöst om Särna
Tyskvallen, ca 15 km nordväst om Nordomsjön
Vidkölssätern, ca 20 km nordväst om Sörsjön
Vinvallen, ca 30 km sydväst om Särna
Vålhåvallen, ca 20 km sydväst om Särna
Yttersätern, ca 20 km söder om Särna
Åsarna (Slaktarvallen), ca 10 km väster om Särna
Åsvallen (norra), ca 25 km nordväst om Särna
Åsvallen (södra), ca 20 km väster om Särna
Älgaråsvallen, ca 15 km nordöst om Särna
Ögåvallen, ca 20 km nordöst om Särna
Öjvallen, ca 2 km sydväst om fäboden Hållvallen
Öråvallen, ca 17 km väster om Särna

Så en påminnelse om maningen till 1930-talets fäbodbesökare ur J. L. Saxons Umgängeskonst – Levnadskonst:
Om du besöker en fäbod, kom ihåg att fäbodflickornas uppgift är att sköta de kor, som höra till vallen. Du får följaktligen ej besvära dem mycket.
Fjällbygdens invånare äro vakna och intelligenta och döma alla sörlänningar efter den grad av bildning turisterna lägga i dagen uppe i vildmarken. Fäbodflickan skall naturligtvis väl betalas för både de livsmedel hon ställer till ditt förfogande och för sina besvär.