STIGAR – VÄGAR – RESANDE

Vårt område har i tusentals år genomkorsats av människor på väg. Bland de äldsta bevisen är lämningar från stenåldern utmed vattendragen och järnåldersgravarna på Fulufjällets sluttning.

Vägar förr, det var ett mödosamt kapitel. En lång berättelse om vägar i vårt område. Text: Tjern Inga Wall.

Forkörarna.   Att färdas och frakta varor var så mycket enklare på vintern, något nutidsmänniskorna kanske inte förstår. Forkörningen var mycket viktig för att varor skulle nå ut i bygderna, och för att produkter skulle fraktas åt andra håller för försäljning. I uppsatsen från Vägverkets museum “Forkörning mellan Dalarna och Røros” kan du läsa mer! Text: Jan-Olof Montelius.

Carl von Linné besökte Särna 1734. Du kan göra en egen resa i hans fotspår. Text: Anders Ejdervik.

Abraham Abrahamsson Hülphers besökte Dalarna och Särna 1757.

Otto Sebastian von Unge besökte Särna 1825 och beskrev kåserande sin resa i sin “Vandring genom Dalarne” som kom ut 1829.

Almunvägen

Landsvägen

Järnvägen

Svenska Turistföreningen – STF